Vyberte stranu

Workspace pre chytré dokumenty

Advanced Document Drafting Automation. Workflows, Approvals, Secure Sharing, eSignature. Bez znalosti programovania.

400,000 spoločností a klientov z celého sveta miluje Legito

Ako funguje inteligentná tvorba dokumentov?

Má dlžník ručiteľa?
1
Predmet zmluvy
1.1
Veriteľ sa týmto zaväzuje zapožičať Dlžníkovi čiastku vo výške
slovami
(Ďalej tiež ako "Pôžička") a Dlžník týmto prijíma pôžičku, a ďalej sa zaväzuje ju vrátiť Veriteľovi v lehote a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
1.2
Zmluvné strany týmto súhlasia so zaistením Pôžičky Ručiteľom (ako je definovaný v tejto zmluve) v rozsahu podľa ručiteľského vyhlásenie, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy.
2
Poskytnutie Pôžičky
Veriteľ sa týmto zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi pôžičku
na bankový účetVeriteľa, číslo účtu
, vedený v
.
3
Zmluvná pokuta a úroky
3.1
Zmluvné strany dojednávajú za Pôžičku
vo výške
% za
3.2
Úrok za daný kalendárny mesiac je splatný posledný deň daného kalendárneho mesiaca, avšak nie neskôr, než spolu s vrátením poslednou časťou vyššie uvedenej Pôžičky.
Ako bude Pôžička splatená?
4
Vrátenie Pôžičky
4.1
Úrok za daný kalendárny mesiac je splatný posledný deň daného kalendárneho mesiaca, avšak nie neskôr, než spolu s vrátením poslednou časťou vyššie uvedenej Pôžičky.
4.2
Dlžník sa zaväzuje vrátiť Veriteľovi vyššie uvedenú Pôžičku v
2
splátkach nasledovne:
čiastka Splatnosť
slovami
slovami
5
Mlčanlivosť
Zmluvné strany sa zaväzujú, že nezverejnia žiadnu informáciu, ktorá bude dané zmluvnej strane poskytnutá druhou zmluvnou stranou v súvislosti s plnením tejto zmluvy, a to najmä informácie tvoriace obchodné tajomstvo druhej zmluvnej strany.
6
Zmluvná pokuta
6.1
V prípade, že ktorákoľvek Zmluvná strana poruší svoju povinnosť stanovenú v ustanovení článku 5 tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške
slovami
6.2
V prípade, že sa Dlžník dostane do omeškania so splatením Pôžičky alebo jej časti, zaväzuje sa týmto Dlžník zaplatiť Veriteľovi zmluvnú pokutu vo výške
2
1% je najvyššia možná hodnota
% z doposiaľ nesplatenej časti Pôžičky za každý kalendárny deň do úplného splatenia celej Pôžičky.
Zobraziť všetko

Ako naši klienti používajú Legito

Workspace pre chytré dokumenty
Automatizujte tvorbu dokumentov
Spravujte dokumenty, prípady a transakcie
Schvaľujte a podpisujte dokumenty
Zapojte klientov (klientský portál)
Vytvorenie procesu pre "self-service" tvorbu dokumentov
Vyjednávajte zmluvy
Extrahujte a sledujte deadline zmlúv
Analyzujte dokumenty a tvorte hlásenia

Zjednodušte si prácu s dokumentmi

Ukladajte & analyzujte

Vyjednávajte & podpisujte

Automatizujte & zostavujte

Spravujte & zdieľajte

Vaše Legito dokumenty
môžu vyzerať ako tento

Letter
of Intent

Prečo Legito?

Chytré dokumenty znamenajú viac ako automatizácie dokumentov

Pred spustením aplikácie Legito znamenala automatizácia dokumentov obyčajné vkladanie dát vo formulári a následné vygenerovanie dokumentu. Chytré dokumenty sú však oveľa intuitívnejšie a poskytujú vám viac možností. Teraz už nemusíte rozptyľovať pozornosť medzi formulárom a dokumentom.

Neprekonateľné množstvo automatizovaných funkcií

Legito ako webová aplikácia ťaží z najmodernejších a najpokročilejších technológií a širokého spektra automatizácie funkcií pre najlepšie výsledky. Automatizujte si dokumenty v Legito na úrovni, ktorá je ďaleko pred inými riešeniami.

Pustiť video

100% hlboká automatizácia dokumentov bez potreby programovania

Vďaka nášmu unikátnemu editoru môžete aj komplexné logické závislosti vo svojich dokumentoch automatizovať jednoducho a bez nutnosti akéhokoľvek programovania. Priemerne sa nový užívateľ naučí automatizovať dokumenty v Legito do dvoch hodín.

Konverzia vašich vzorov z Wordu jedným kliknutím

Náš konvertor využívajúci umelú inteligenciu prevedie neštruktúrovaný text z vašich wordových dokumentov do štruktúrovanej podoby automatizovaného vzoru Legito.

Pustiť video

Správa zverejňovanie vzorov a starej verzie dokumentov

Užívatelia môžu používať iba najnovšie publikovanú verziu vašich automatizovaných vzorov dokumentov, zatiaľ čo administrátori môžu zároveň pracovať na nových verziách. Keď používateľ použije starý dokument, dokument sa upraví podľa aktuálnej šablóny.

Jednoduchá integrácia zabraňujúca dvojitému zadávaniu dat

Chytré dokumenty Legito sú prepojené s obchodnými registrami vo viac ako 80 štátoch a s radom vašich obľúbených CRM a DMS systémov. Legito tiež podporuje import a hromadné generovanie z Excelu. Je to stále málo? Využite našu API a integrujte Legito kamkoľvek.

Automatická extrakcia dát a termínov z Legito dokumentov

Legito extrahuje lehoty ako napríklad dátum exspirácie, splatnosť, dátum plnenia či podpisu z vašich dokumentov, skopíruje ich do nášho či iného nástroja na správu dokumentov, a pošle vám upozornenie. Legito tiež extrahuje aj ďalšie informácie, ktoré potrebujete.

Automatizácia a správa dokumentov v jednom

Rýchle a výkonné zostavovanie dokumentov poháňa a je poháňané komplexnou správou dokumentov. Hromadné generovanie, dátová extrakcia a import vám pomáhajú automatizovať, zhromažďovať a znovu používať hodnotné dáta pre lepšiu správu vášho životného cyklu dokumentov.

Upraviteľné automatizované pracovné postupy

Využite desiatky unikátnych funkcií pracovných tokov a vytvorte si automatizované toky na mieru. Spresnite smerovanie a celkovú správu životného cyklu dokumentov. Chcem vedieť viac

Detailné zoznamy schválenia

Zaistite, aby sa dokumenty pripravené na schválenie dostali pred tých správnych ľudí. Použite pokročilé nastavenia schvalovania a zmiernite riziko pomocou dynamických schválení. Schvaľujte dokumenty rýchlejšie a vyhnite sa problémovým miestam. Chcem vedieť viac

Časová os dokumentov

Okamžite viditeľná história dokumentu. Majte pod dohľadom všetky vykonané zmeny. Úplná história auditov poskytuje transparentnosť správy životného cyklu dokumentov a analytické údaje, ktoré potrebujete na zvýšenie svojej efektívnosti.

Pustiť video

Užívateľsky prívetivý a intuitívny editor pracovných postupov

Legito Vám umožňuje zostaviť viacúrovňové pracovné toky jednoducho a bez programovania. Preklikajte sa k jednoduchšej a efektívnejšej správe dokumentov!

Pustiť video

Elektronický podpis

Od biometricky zabezpečeného Legito BioSign až po plne integrovaný DocuSign, vyberte si riešenie elektronického podpisu, ktoré Vám vyhovuje najviac. Spúšťajte dokumenty rýchlo a v súlade s podmienkami, ktoré si nastavíte na mieru v rozhraní pracovných postupov.

Komunikácia a spolupráca

Bezproblémová komunikácia sa premietne do rýchlejších výsledkov. Zasielanie správy v reálnom čase, flexibilná správa oprávnenia používateľov, skupín a hostí. Získajte prístup ku možnostiam bezpečného zdieľania dokumentov (interných a externých) a udržujte tak kľúčové zúčastnené strany.

Upozornenie na termíny

Držte si náskok pred termínmi vďaka upozorneniam na uzávierky. Použítím automaticky extrahovaných údajov zo svojich Legito dokumentov, alebo nastavením uzávierok manuálne stihnete všetko včas. Rozhodnite sa, či chcete dostávať oznámenia v aplikácii alebo e-mailom. Chcem vedieť viac

Cloud alebo váš server

Vyberte si medzi naším cloudovým či "on-premise" riešením. Prosím, dajte nám vedieť, ak chcete prediskutovať implementáciu Legito na vašich vlastných serveroch. Najjednoduchší spôsob, ako začať, je vytvoriť si skúšobný účet v našom cloude. Chcem vedieť viac

Začnite automatizovať práve teraz

Znížte čas tvorby
dokumentov až o 90 %

Odstráňte
administratívne chyby

Skráťte čas nutný pre
kontrolu na polovicu

Zdieľajte firemné
know-how


      Pokračovaním a vytvorením účtu vyjadrujete súhlas s našimi obchodnými podmienkami.
      Je nám veľmi ľúto, že Legito nedokázalo vytvoriť váš Legito Workspace. Problém bol nahlásený nášmu tímu a čoskoro ho vyriešime. Čoskoro vás budeme kontaktovať, aby sme vám pomohli začať s Legito. Ďakujem!